LiVS - EGO

AUG 2023

dir+cam+ed. Takuto Okamoto
hair. Rena Kobayashi
make up. Eriko Mori
st. Mirei Tanaka
costume. Nawoko Maeda
assistant. Fuka Tabeta
translation. Inoshi, Sofiane Kohen
cooperation. BEAMS
cd. Kota Ito (kizlily)
producer. Suzuki (ALL INc.)
manager. Kanta Sasagawa (ALL INc.)
special thanks. Daiki Okada, Sunviser Fukuta, Masashi Yoshida, Junnosuke Watanabe (WACK)