Yosuga™

DEC 2021 - JUL 2022

cd+ad+d+p+c. Takuto Okamoto
p. Kohei Kawatani (Yosuga wear)
hm. Rena Kobayashi (Yosuga wear)
cl. Yosuga